Felelőségvállalási nyilatkozat

Alulírott kijelentem, mint az eszközt Bérbevevő, hogy a Bérbeadó, BalatonSUP, Kráz Edina ev.. (továbbiakban: BalatonSUP) kezelésében lévő állószörf (SUP) deszka és evező használatáról tájékoztatást kaptam és azokért teljes körű felelősséget vállalok.

Aláírásommal elismerem, hogy a SUP deszkák használatából eredő bárminemű esetleges személyi sérülésért felelősség BalatonSUP-ot nem terheli.

Továbbiakban vállalom, hogy:

1.) A BalatonSUP által szervezett túrákon a túravezető utasításait betartom

2.) a túra útvonaláról nem térek le, ha probléma merül fel, azt a túravezetőnek jelzem

3.) A bérelt eszközöket másnak át nem adom

4.) Úszni tudok és felhevült testtel a vízbe hirtelen nem ugrom, elkerülve a hidegsokk veszélyét

5.) Az evező vízbe kerülése után azt azonnal kiemelem, elkerülve, hogy elmerüljön

6.) A saját hibámból keletkezett kár(oka)t vagy az eszközök elvesztését megtérítem (szkeg elvesztése: 10.000 Ft, evező sérülése/ elvesztése: 25.000 Ft, deszka: 200.000 Ft)

7.) Tudomásul veszem, hogy a deszkákban GPS nyomkövetők kerültek elhelyezésre

8.) Nem állok alkohol, drog, egyéb tudatmódosító hatása alatt és felelősséget vállalok önmagamért és a velem együtt utazókért

Minden jog fenntartva - Adatkezelési nyilatkozat